Skip links

Критерии на журито в Академия за иновации 2023

1. Дефиниран проблем и адекватност. Проектът да адресира значим и приоритетен проблем по адекватен и разбираем начин; Тежест на критерия 20%.

2. Целева аудитория и размер на потенциалния пазар. Проектът да има ясен адресат (в смисъл на целева аудитория, клиенти, партньори) и яснота относно размера на пазара, за който предлага решение. Тежест на критерия 10%.

3. Продажби, канали на продажба. Валидация. С кого се конкурирам за парите на клиента? Тежест на критерия 20%.

4. Иновативност, оригиналност. Проектът да предлага изцяло ново или усъвършенствано решение на проблем. Дефинирани конкурентни предимства. Тежест на критерия 20%.

5. Бизнес план, проследямост и цели. Проектът да си поставя реализируеми цели в конкретни срокове. Да има ясно дефиниран план за изпълнение в рамките на наградата от 20 000 лв., предоставена за първоначална разработка на идеята. Тежест на критерия 20%.

6. Меки умения. Екип, личностни качества, презентационни умения, лидерство. Тежест на критерия 10%.

Ключови партньори на Академия за иновации са Представителството на Европейската комисия в БългарияЕвропейска инвестиционна банка, Българска фондова борса и др. 

Проектът се организира в партньорство с 15 български университета, с финансовата подкрепа и участие в бизнес журито на Аурубис България, Софийска вода, част от Веолия, Лукойл България и с продуктовата подкрепа на Кока-Кола България и Нестле България.  

+