Skip links

Награден фонд и жури в Академия за иновации 2024

Членове на журито в Академия за иновации 2024

Академично жури и контакти за регистрация в проекта

 1. доц. др Иван Ангелов, зам.-декан MBA програми и бизнес обучения, директор на акредитираната от AMBA MBA програма „Strategic Management”, СУ Св. Климент Охридски, Стопански факултет; ivanangel@feb.uni-sofia.bg, +359888048090
 2. проф. др Десислава Бошнакова, Департамент “Медии и комуникации”, Нов български университет; dboshnakova@nbu.bg, +359888354706
 3. проф. др Еленита Великова, Главен секретар по науката, Катедра “Икономика на туризма”, Университет за национално и световно стопанство; evelikova@unwe.bg, +35988883025 
 4. проф. дмн Стоян Капралов, Технически университет-Габрово; s.kapralov@gmail.com, +359889738204
 5. др Виктор Серафимов, Преподавател по право Американски университет в България; vserafimov@aubg.edu, +359878532294
 6. доц. др Елеонора Танкова, Декан на факултет „Международна икономика и администрация”, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър; eleonora@vfu.bg, +359888466390
 7. глав. ас. Георги Баев, Катедра “Национална и регионална сигурност”, Национален военен университет “Васил Левски”; gbnvu86@gmail.com, +359888362614
 8. глав. ас. др Росен Иванов, Катедра “Инженерна геоекология”, Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”; rosen_iv@abv.bg, +359888761268
 9. проф. д-р Цветалина Танкова, Заместник-ректор по международна интеграция и проектно финансиране Медицински университет-София; pr@mu-sofia.bg 
 10. доц. д-р Димчо Димов, Технически университет-София; ddimov@tu-sofia.bg, +359 88 9 894935 
 11. проф. д-р инж. Павел Павлов, Декан на факултет „Телекомуникации и мениджмънт” във Висше училище по телекомуникации и пощи, dean@utp.bg – ще замества Цветелина Танкова от МУ-София през 2024 г.

 Бизнес жури

 1. Христо Стоянов, Регионален мениджър на Европейски инвестиционен фонд за България
 2. Елица Георгиева, Директор „Корпоративни комуникации“ във Vivacom България, част от United Group
 3. Даниел Джолев, Старши мениджър и Зам. директор “Дигитални и информационни технологии” в UniCredit Bulbank
 4. доц. др инж. Емануела Манолова, Мениджър „Бизнес развитие – железен силикат“ в „Аурубис България“
 5. Веско Колев, Основател и Изпълнителен директор на Icanpreneur
 6. Ираван Хира, Управляващ мениджър на Financial Times за България
 7. Мая Жекова, Старши PR мениджър, Единен комуникационен център ЛУКОЙЛ
 8. Стоян Велев, Старши мениджър “Развойна дейност и иновации” в SAP Laps Bulgaria
 9. Филип Мутафис, Управляващ партньор в Пейсера България
 10. Елена Дречева, Управляващ директор на “Коника Минолта Бизнес Солюшънс България”
 11. Борис Костадинов, Директор софтуерна интеграция в „Информационно облужване“ АД

Финансови награди

I-во място – 10 000 лв., предметни, поощрителни и образователни награди. Финансовата премия за отбора, класиран на първо място, се предоставя от Европейска инвестиционна банка.

II-во място – 2000 лв., предметни, поощрителни и образователни награди. Финансовата премия за отбора, класиран на второ място, се предоставя от Коника Минолта Бизнес Солюшънс.

III-то място 2000 лв., предметни, поощрителни и образователни награди. Финансовата премия за отбора, класиран на трето място, се предоставя от Пейсера България.

Предметни награди

Книги, химикали, тефтери и др., предоставени с любезното съдействие на: Аурубис България, Европейска инвестиционна банка, Иновейшън Стартър.

Непредметни награди

Участие в обучителната акселераторска програма на Иновейшън Стартър.

През 2024 година Академия за иновации се реализира с финансовата подкрепа на Европейска инвестиционна банка, Аурубис България, Виваком, част от United Group, Нестле България, ЛУКОЙЛ, Коника Минолта Бизнес Солюшънс, Пейсера БългарияИнформационно обслужване АД и др. 

Проектът се организира в партньорство с 16 български университета, Представителството на Европейската комисия в България и Съвета на Ректорите в България.

+