Skip links

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ (GDPR)

 • Тази политика за поверителност се отнася за уебсайта http://innovationacademy.bg/.
 • Тя не се отнася към събирането на информация чрез други канали.
 • Ползвайки нашия уебсайт, се съгласявате със събирането, употребата и разкриването на вашата информация, както е обявено по-долу в тази политика.
 • В случай че не сте съгласни, моля не използвайте този уебсайт.

Политиката за поверителност покрива обработката и защитата на лични данни съобразно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Регламента).

Ние разбираме важността на неприкосновеността на личния живот и се ангажираме да спечелим доверието на нашите клиенти, като приемем високи стандарти за защита на личната информация. Нашите правила описват видовете лична информация, която събираме и получаваме, обстоятелствата, при които събираме или получаваме лична информация, правилата и процедурите, които сме установили, очертаващи нейното използване и съхранение, както и споделянето на определени видове лична информация при определени ограничени обстоятелства, процедурите, които трябва да следвате, ако имате някакви въпроси или искания по отношение на личната ви информация или на нашите правила и процедури, както и данни за лицето, към което трябва да бъдат насочени такива въпроси или искания, както и средствата, с които да комуникирате с това лице.

По-долу ще намерите информация:

 • относно отговорното за обработването на вашите данни лице;
 • какви категории лични данни обработваме;
 • при какви условия обработваме данните;
 • относно целите и правните основания за обработването;
 • срокове за съхранение и мерки за сигурност на данните;
 • как да упражните правата си съгласно ОРЗД (Общ регламент относно защитата на данните),
 • както и в кои случаи и по какъв ред споделяме вашите данни с трети лица.

В тази политика Иновейшън Стартър Бокс означава търговско дружество с наименование: „Иновейшън Стартър Бокс” ЕООД , с ЕИК: 202912458, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Апостол Карамитев № 2, вх. А, ет. 6, ап. 24

ОТГОВОРНИ ОРГАНИЗАЦИИ

За целите на Общия регламент за защита на данните на ЕС (GDPR) (ЕС) 2016/679 отговорното лице е: „Иновейшън Стартър Бокс“ ЕООД, представлявано от г-жа Леона Асланова. За въпроси, свързани със защитата на данни, можете да се свържете с управителя на горепосоченото дружество по имейл чрез:

Леона Юриева Асланова, Управител на „Иновейшън Стартър Бокс“ ЕООД, тел. за връзка: +359 88 222 41 23, e-mail: leona@innovationstarterbox.bg, адрес гр. София, ул. Апостол Карамитев № 2, вх. А, ет. 6, ап. 24

ДЕФИНИЦИИ

„Нашият уебсайт“ и „Уебсайтът на Иновейшън Стартър Бокс“ се отнасят за http://innovationacademy.bg/ (включително всички поддомейни).

КАКВИ ТИПОВЕ ИНФОРМАЦИЯ И ДАННИ СЪБИРАМЕ

 • Информация за контакт: име, имейл адрес, телефон, компания/институция, в случай че ни изпратите запитване, в случай, че се абонирате за нашия бюлетин или в случай, че се регистрирате на нашия сайт за събитие.
 • Информация за плащане: номер на кредитна/дебитна карта, IBAN и всяка друга информация, съдържаща се във фактури, издадени от „Иновейшън Стартър Бокс“ ЕООД и плащания по тях, в случай, че станете клиент на наш продукт или услуга.
 • Информация за бизнес или фирма: контакт, е-мейл адрес, номер на кредитна/дебитна карта или банкова сметка, в случай, че клиент на нашия продукт/услуга ще бъде юридическо лице.
 • Информация за ползването на сайта: може да научите повече за информацията за вашето взаимодействие със сайта, както и за настройките и управлението й по-надолу в настоящата политика, а именно в глава Използване на „бисквитки“.

Когато посещавате нашия уебсайт, нашият сървър временно записва подробности за достъпа ви в своите дневници. Тези регистрационни файлове съдържат следните данни и се съхраняват до тяхното автоматично изтриване:

 • IP адреса на компютъра, подаващ искането;
 • Датата и часът на заявката ви;
 • Заявеният URI;
 • Количеството данни, прехвърлени в отговор;
 • Дали заявката е успешно обработена или не;
 • Идентифициране на данни за браузъра и операционната система, които използвате;
 • Препращащият уебсайт, от който сте подали искането;
 • Името на вашия доставчик на интернет услуги;
 • Целта на записването на тези данни е да ви се даде възможност да обслужвате уебсайта (чрез установяване на TCP/IP връзка), да осигурите на нашите сървъри, техническото администриране на нашата инфраструктура, както и оптимизирането на нашите услуги. Само в случай на неразрешен достъп или атаки на нашата инфраструктура ще бъде анализиран вашият IP адрес.

От Вас не се изисква допълнителна информация, за да имате достъп до нашия уебсайт.

НАЧИНИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

 • Информация, която предоставяте, в случай, че се абонирате за нашия онлайн бюлетин, в случай, че изпратите имейл на нашите имейл адреси, посочени в уебсайтa или в случай, че се регистрирате в нашия уебсайт за събитие.
 • Автоматично чрез бисквитки, в съответствие с действащото законодателство използваме проследяващи технологии като бисквитки за събиране на информация за вас, на анонимна база.
 • От трети страни, като социалните мрежи, доставчици на услуги за реклама и анализ.

ЗАЩО СЪБИРАМЕ ВАШИ ДАННИ?

 • В случай, че изявите своето изрично съгласие, вашите данни ще бъдат използвани за предоставяне на информация относно новини, свързани с дейността ни, промоции и друга интересна информация, свързана с услугите ни.
 • Използваме информация, за да отговаряме на вашите запитвания. Ще използваме информацията, за да предоставим услугите, които сте заявили.
 • Използваме информация за подобрение на сайта и услугите. Може да използваме вашата информация, за да подобрим предлаганите от нас услуги.
 • Използваме информация за анализ на ефективността на сайта. Може да обработваме вашата информация на анонимна база, за да подобрим работата на сайта.
 • Използваме информация за маркетингови цели. Може да ви изпращаме информация за нови услуги и оферти. Също може да използваме вашата информация, за да ви представяме реклами за наши оферти. В случай, че се запишете за нашия бюлетин, ще получавате нашите промоционални имейли.
 • Преди да започнем маркетингова дейност, получаваме вашето съгласие според действащото законодателство. По-долу може да прочетете повече за вашето съгласие и как може да го контролирате.
 • Използваме информация, за да комуникираме с вас. Може да се свържем с вас по повод на ваше запитване.
 • Използваме информация и по други начини, разрешени според действащото законодателство.

КАКВИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА СЪБРАНИТЕ ДАННИ ПРЕДПРИЕМАМЕ?

За да осигурим защита на вашите данни, ние въведохме технически и организационни мерки, които отговарят на изискванията на ОРЗД, и изискваме същото от трети страни доставчици на услуги, които използваме.

Когато използваме трети страни за предоставяне на услугите, например доставчици на електронна поща и инфраструктурни услуги, достъп до информация се дава на трети страни, само след подробен преглед на документацията и на това, дали покриват изискванията на ОРЗД. Този преглед внимателно разглежда компетентността на всяка трета страна, както и техническите и организационните мерки за защита на данните. Резултатите от този преглед са записани в писмен вид и споразумение за обработка на данни, което е в съответствие с член 28 от ОРЗД и е подписано с третата страна.

Данните ви се съхраняват само на защитени сървъри, достъпни само от няколко оторизирани служители. Когато използвате формуляр на нашия уебсайт, за да ни изпратите данни, това предаване се извършва само чрез шифрована TLS връзка.

ДОСТЪП НА ДАННИТЕ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ, ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ В ДЪРЖАВИ ИЗВЪН ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

За да предоставяме нашите услуги, ние използваме услуги на трети страни, разположени извън Европейското икономическо пространство. За да защитим вашите лични данни в този случай, ние сме подписали специални споразумения за обработка на данни с тези доставчици на услуги.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА „БИСКВИТКИ“

В допълнение към данните, изброени по-горе, „бисквитките“ ще бъдат запазени на вашия компютър, когато използвате нашия уебсайт. „Бисквитките“ са малки парчета текстови данни, запазени на вашия твърд диск от вашия уеб браузър, чрез който „Иновейшън Стартър Бокс” ЕООД, който определя съдържанието на бисквитката, може да събира определена информация за вас. Бисквитките не могат да изпълняват код, нито да прехвърлят вируси в компютъра ви. Ние ги използваме, за да анализираме анонимно или псевдоанонимно използването на уебсайта и да ви предоставим по-добри услуги.

Този уебсайт използва следните типове „бисквитки“, чийто обхват и функционалност са описани подробно в следващите две точки:

 • Преходните „бисквитки“ автоматично се изтриват, когато затворите браузъра си. Те се използват особено като „бисквитки“ за сесии. Те запазват т. нар. „ID на сесията“, който се използва за свързване на последващи заявки, направени от вашия браузър един към друг. Чрез това, компютърът ви може да бъде разпознат, когато се върнете на нашия уебсайт. Тези „сесийни“ бисквитки се изтриват, когато излезете от системата или затворите браузъра си.
 • Устойчивите „бисквитки“ се изтриват само след предварително определена продължителност, която може да е различна за всяка „бисквитка“. Можете да изтриете тези постоянни „бисквитки“ по всяко време, чрез конфигурацията „Настройки“ на браузъра ви. Уведомяваме ви, че ако го направите, не всички функции на този сайт ще бъдат достъпни.

Поставянето на „бисквитки“ на компютъра ви може да бъде предотвратено чрез съответните настройки на вашия интернет браузър. Предварително зададените „бисквитки“ също могат да бъдат изтрити чрез настройките на вашия браузър. Уведомяваме ви, че предотвратяването на поставянето на „бисквитки“ на компютъра ви може да означава, че не всички функции на нашия уебсайт са достъпни без ограничения.

УЕБСАЙТ РЕГИСТРАЦИЯ

Субектът на данните може да се регистрира на уебсайта. За да се осъществи това, се изисква субектът на данни да въведе техните данни във формуляр „Регистрация“. Данните, вследствие на данни, подлежащи на регистрация, ще се използват единствено за целите на регистрацията и не се предават на трети страни, освен ако Иновейшън Стартър Бокс няма законно основание да направи това. В хода на регистрацията на нашия уебсайт, вашият IP адрес, датата и часът на достъп ще бъдат записани, за да се предотврати евентуална злоупотреба. По време на, или след регистрацията, субектът на данните е свободен да променя личните си данни. Също така е възможно субектът на данните да отмени напълно регистрацията си, така че всички лични данни да бъдат изтрити.

Facebook
Иновейшън Стартър Бокс е интегрирал Facebook в настоящия уебсайт (http://innovationacademy.bg/).
Отговорната организация за Facebook е:
Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, United States.

Когато субектът на данни живее извън САЩ или Канада, и Facebook предприеме обработване на лични данни на горепосочения субект, отговорната организация е:
Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland
Когато използващият уебсайта на Иновейшън Стартър Бокс натисне Facebook бутона, лицето ще осъществи контакт с уебсайта на Facebook и придобиването и обработването на лични данни ще се осъществява вече от Facebook, а не от http://innovationacademy.bg/. По този начин Facebook ще получи информация, че съответният user е посетил уебсайта на Иновейшън Стартър Бокс. Повече детайли относно видовете plug-in, които Facebook използва можете да откриете на https://developers.facebook.com/docs/plugins.
Ако user-ът е влязъл (logged-into) във профил/акаунт във Facebook (дори и да не е неговият личен профил/акаунт), и същевременно осъществява достъп до уебсайта на Иновейшън Стартър Бокс, Facebook допълнително ще получи известие за това, че съответният user е посетил уебсайта на Иновейшън Стартър Бокс. Facebook събира тази информация и е теоретично възможно да я свърже със съответния акаунт. Същото се отнася и до „Like” бутона, или до използването на формата за коментари на Facebook; Facebook може да свърже тази информация с Facebook профил, в който съответният user е влязъл.
За да предотвратите това, вие можете да излезете от съответния Facebook акаунт преди да посетите уебсайта на Иновейшън Стартър Бокс. Можете да направите това, като първо посетите уебсайта на Facebook.
За повече информация относно обработването на лични данни от Facebook, моля вижте: https://facebook.com/about/privacy

LinkedIn
Иновейшън Стартър Бокс е интегрирал LinkedIn в настоящия уебсайт (http://innovationacademy.bg/).
Отговорната организация за LinkedIn е:
LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA

Ако user-ът е влязъл (logged-into) във профил/акаунт в LinkedIn (дори и да не е неговият личен профил/акаунт), и същевременно осъществява достъп до уебсайта на Иновейшън Стартър Бокс, LinkedIn допълнително ще получи известие за това, че съответният user е посетил уебсайта на Иновейшън Стартър Бокс. LinkedIn събира тази информация и е теоретично възможно да я свърже със съответния акаунт.
За да предотвратите това, вие можете да излезете от съответния LinkedIn акаунт преди да посетите уебсайта на Иновейшън Стартър Бокс. Можете да направите това, като първо посетите уебсайта на LinkedIn.
За повече информация, свързана с обработването на лични данни и LinkedIn, моля вижте: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

ПРОМЕНИ В НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Иновейшън Стартър Бокс си запазва правото от време на време да актуализира тази Политика за поверителност без предизвестие. Всички промени са ефективни, когато публикуваме актуализираната Политика на нашия уебсайт. Препоръчваме ви редовно да проверявате отново. Може да ви предоставим известия за промени в тази Политика за поверителност, ако сте регистриран за получаване на наш бюлетин.

ЗАЛИЧАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Иновейшън Стартър Бокс съхранява и обработва лични данни само, докато е необходимо. Когато целта на обработката на данни е изпълнена, вашите лични данни ще бъдат изтрити в съответствие с нашите правила за съхранение на данни, освен ако не сме законово длъжни да ги запазим.

ПРАВНА ОСНОВА ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

За да се обработват личните данни, трябва да съществува законосъобразно основание. Редица разрешени основания за обработка са изброени в член 6 от ОРДЗ.
Едно от основанията за обработката на лични данни е член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД, което е свободно дадено съгласие на субекта на данни да направи това. Това съгласие е свързано с определена цел. Второ основание за обработката на лични данни е, за да се изпълнят изискванията на договор, както е посочено в член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД. Тази клауза обаче трябва да се разбира като включваща иницииране на търговска връзка със съответната обработка на данни. Това основание важи за Иновейшън Стартър Бокс, в случай че потребителят използва нашия формуляр за контакти. Член 6, алинея 1 на ОРЗД позволява обработването на лични данни, когато съществува правно изискване за това. Също така е възможно личните данни да бъдат обработени въз основа на член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Това е така наречената основа „законни интереси“, която се интерпретира с позоваване на съображение 47 от ОРЗД.

ИМАТЕ ПРАВО ДА ОТТЕГЛИТЕ ВАШЕТО СЪГЛАСИЕ

 • Може да се откажете да получавате маркетингови имейли. За да спрете да получавате промоционалните ни имейли, може да се отпишете от бюлетина във всяко промоционално съобщение, което получавате от нас. Дори да се отпишете от рекламните съобщения, може да получавате съобщения във връзка с транзакции, включително отговори на Ваши запитвания.
 • Може да управлявате бисквитките и проследяващите технологии. За да научите как да управлявате бисквитките и други подобни инструменти, моля прегледайте настоящата политика за поверителност в глава Използване на „бисквитки“.
 • Може да контролирате инструментите на Вашите мобилни устройства. Може да изключите локацията или „пуш“ нотификациите от мобилното устройство, което използвате. Тези настройки зависят от вида на устройството.

СТАНДАРТНИ МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

 • Потребители под 18 години. Сайтът е предназначен само за възрастни. Нямаме за цел да събираме информация за деца до 18 годишна възраст, с която могат да бъдат идентифицирани без разрешението на техните родител или настойник.
 • SSL сертификат: Вашата информация е криптирана с помощта на SSL сертификат на сайта. Независимо от това, не можем да гарантираме, че вашата употреба на сайта ще бъде напълно сигурна. Всяко предаване на данни от ваша страна на нашия сайт става на ваша отговорност.
 • Линкове към сайтове на трети страни. Не носим отговорност за сайтове на трети страни, към които правим връзка, или за техните политики. Ако кликнете линк към сайт на трета страна, моля прочетете политиката за поверителност на другия сайт внимателно и изберете дали да продължите да го ползвате или не.
 • Запазване на данни: пазим информация, според законовите разпоредби, в срока необходим за извършване на дейностите, описани в тази Политика за поверителност.

ПО КАКЪВ НАЧИН МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С КОМПЕТЕНТИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН?

Независимо от посоченото по-горе, при оплаквания имате право да се обърнете към Комисията за защита на личните данни (КЗЛД):
лично, на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;
с писмо, на адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;
по факс: 029153525;
на имейла на КЗЛД: kzld@cpdp.bg;
чрез сайта на КЗЛД на адрес: https://www.cpdp.bg/.

Ако имате въпроси относно нашата Политика за поверителност или желаете да отправите искане и да упражните права по отношение на Вашите лични данни, моля да се свържете с отговорния служител по защитата на данните:

“Иновейшън Стартър Бокс” ЕООД – Леона Асланова,
тел. за връзка: +359 88 222 41 23,
e-mail: leona@innovationstarterbox.bg

Актуализирано: 22 януари 2022 г.

+