Skip links

Презентации на финалистите в Академия за иновации 2023

Презентации на отборите-финалисти по реда на класирането в конкурса:

  1. Отбор „EcoHunt“, Зорница Найденова (УАСГ) и Илияна Банкова (УНСС)
  2. Отбор “Twisted Technology”, Димитър Павлов, Кристиян Григоров (ТУ-София)
  3. Отбор „Black Window“, Доротея Николаева, Калина Петева, Цветан Митев (ВСУ „Черноризец Храбър“)
  4. Отбор „Правилно“, Салвадор-Асен Бачков, Богоявлена Атанасова, Петко Спасов (УНСС)
  5. Отбор „Strip It“, Симона Гюзлева, Сабел Башева, Реги Калмори, Никита Богати (АУБ)
  6. Кариерко Отбор „Кариерко“, Ева Панкова, Тони Кондева (НБУ)
  7. Отбор „Makalu“, Александър Палийски, Георги Колев, Мартин Щилянов (ПМГ „Акад. Кирил Попов)“)
  8. Отбор „Ecoware“, Иван Крушкин (ТУ-София), Деян Михайлов, Калоян Петков, Константин Дичев (СМГ „Паисий Хилендарски“)“, Иван Апостолов (ТУЕС)
  9. Отбор „Виртуални разходки“, Светлана Чипилска, Илия Хайтов (СУ) и Васил Кичев (ТУ-Ханзе, Холандия)
  10. Отбор „АVERA“, Георги Попов (СУ), Ивайло Димитров (Университет Бон)
 
 

Ключови партньори на Академия за иновации са Представителството на Европейската комисия в БългарияЕвропейска инвестиционна банка, Българска фондова борса и др. 

Проектът се организира в партньорство с 15 български университета, с финансовата подкрепа и участие в бизнес журито на Аурубис България, Софийска вода, част от Веолия, Лукойл България и с продуктовата подкрепа на Кока-Кола България и Нестле България.  

+