Skip links

Ива Дойчинова

Ива е български радио и телевизионен журналист. Водеща е на предаванията „Часът на мама“ и „Денят е прекрасен“ по bTV, „Денят

Мария Минерикова

Мария Минарикова е директор „Бизнес развитие“ във Fetch.ai, лаборатория за иновации, базирана в Кеймбридж, която разработва най-съвременни технологии, използвайки технологията

Йорданка Чобанова

Йорданка Чобанова е назначена за ръководител на Представителството на Европейската комисия в България през март 2024 г. и изпълнява функциите

Борис Костадинов

Борис Костадинов е директор „Софтуерна интеграция“ в „Информационно обслужване“ АД. Има над 15 години опит в сферата на информационните технологии,

Елена Дречева

Елена Дречева е управляващ директор на Коника Минолта Бизнес Солюшънс България ЕООД. Професионалната ù кариера в сферата на ИТ сектора

д-р Димчо Димов

Гл. ас. д-р Димчо Димов, Технически университет-София. Димчо Димов е гл. ас. (очакван доц. – заключителното научно жури за доцент

д-р Виктор Серафимов

Виктор Серафимов е доктор по международно право и международни отношения, като към момента преподава в Американския университет в България. Завършил

+