Skip links

Тодор Младенов

Тодор Младенов е изпълнителен директор на първия в България научно-технологичен парк – София Тех Парк. Кампусът работи в подкрепа на

глав. ас. д-р Росен Иванов

Росен е главен асистент в Минно-геоложки университет, катедра „Инженерна геоекология“ и ръководител на Студентския иновационен център към същия университет. Завършил

Цветан Цолов

Цветан Цолов има близо 20 години опит в координацията и управлението на проекти, финансирани по различни програми на ЕС, включително

Дора Стрезова-Николова

Дора Стрезова-Николова съчетава повече от 20 години опит в международни компании, различни пазари и функции с предприемаческа и консултантска насоченост

Цветан Кюланов

Цветан Кюланов е временно изпълняващ длъжността ръководител на Представителството на Европейската комисия в България от септември 2019 г. – През

+