Skip links

Ангелина Тодорова

Главен директор Европейски програми в МРРБ

Ангелина Тодорова е водещ специалист в областта на стратегическото планиране, европейските фондове и програми.
В момента г-жа Тодорова е Главен директор „Европейски програми“ в МРРБ.

Преди това е заемала позицията Директор управление „Проектна информация и финансиране“ във Фонд на фондовете от м. юни 2018 г. до декември 2021 г. Била е ангажирана в екипа в МФ, който разработва и договаря с Европейската комисия Националната стратегическа референтна рамка (НСРР) 2007-2013 г., основа за първите европейски фондове в България като член на ЕС. Участва активно и впоследствие при преговорите по Споразумението за партньорство (СП) 2014-2020 г.

Представлява България на международния партньорски преглед по Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) 2014-2020 г. След 2014 г. е съдействала по иновационни въпроси на Съвместния изследователски център (JRC) в гр. Брюксел и на Клъстер за аеро-космически технологии, изследвания и приложения (CASTRA).

Завършила е икономика в Оксфорд, съвместна магистратура по европейски въпроси от университета Карл Франценс в Грац, Eurac в Болцано и Европейски институт по публична администрация (EIPA), както и стажантска програма в Съвета на ЕС и специализация в ENA в Париж.

+