Skip links

Борис Костадинов

Директор "Софтуерна интеграция" в "Информационно обслужване" АД

Борис Костадинов е директор „Софтуерна интеграция“ в „Информационно обслужване“ АД. Има над 15 години опит в сферата на информационните технологии, като по-голямата част е в създаване на цялостни софтуерни решения за големи клиенти във финансовия сектор в Азия, Африка, Централна Америка и Европа. Една от основните цели в неговата работа е създаване на софтуерни решения, които да подобряват живота и възможностите на хората.

+