Skip links

доц. д-р Валерия Кардашевска

Преподавател в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов""

Доц. д-р Валерия Кардашевска е преподавател в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, по дисциплините – „Сценична реч“, „Правоговор“, „Техника на говора“ и „Ораторско изкуство“. Организира и участва в обучения и семинари, посветени на личностното развитие, с насоченост към усъвършенстване на комуникационните умения и подобряване на гласово-говорните качества. Нейните програми и обучителни модели се ползват както за групови, така и за индивидуални обучения. Автор е на книги и статии посветени на гласово-говорния тренинг и усъвършенстването на говорните умения. 

Помага на хора с различни професии и интереси да развият и усъвършенстват говорните си умения.

+