Skip links

доц. д-р Иван Ангелов

зам.-декан MBA програми и бизнес обучения, директор на акредитираната от AMBA MBA програма "Strategic Management”, СУ Св. Климент Охридски, Стопански факултет

Доц. д-р Иван Ангелов е зам. декан на Стопански факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ с ресор МБА програми и бизнес обучения. Притежава богат опит с доказана история в академичната и бизнес среда. Преподава следните дисциплини: стратегическо управление, международен мениджмънт, управление на инвестиционен портфейл, международни бизнес стратегии, лидерство, основи на управлението, бизнес планиране и контрол. Участва в различни научноизследователски проекти и научни конференции. Има публикации в национални и международни научни списания. Професионалист с повече от 20 години опит в публични и частни организации, финанси, разработване и оценка на проекти, анализи и стратегическо планиране.

+