Skip links

д-р Бойко Таков

Изпълнителен директор на ИАНМПС

Д-р Бойко Таков е изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, назначен със заповед на Министъра на икономиката г-н Емил Караниколов от 12 ноември 2018 г.

Д-р Таков притежава повече от 12-годишен трудов стаж в управлението на бизнеса. Има опит и в държавните институции, като в продължение на 4 години заема експертна длъжност в Изпълнителна Агенция “Държавна собственост на Министерство на отбраната” към Министерство на отбраната. От 2008 до 2012 заема позицията изпълнителен директор и член на съвета на директорите в българското представителство на водеща южнокорейска енергийна компания.

През годините заема управленски и мениджърски позиции в едни от най-развитите сфери на бизнеса, а управление на инвестиции, проекти и финанси са само част от биографията му в областта на  земеделието, енергетиката и инфраструктурата .

Степента доктор придобива в Технически университет, София, специалност “Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт”. Магистърската  си степен  по „Маркетинг и икономика“ получава от Университет за национално и световно стопанство.

По настоящем д-р Таков активно упражнява преподавателска дейност като асистент в Института по творчески индустрии и бизнес към УННС, като същевременно е и хоноруван преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси.

+