Skip links

д-р Виктор Серафимов

Преподавател по право в Американски университет в България

Виктор Серафимов е доктор по международно право и международни отношения, като към момента преподава в Американския университет в България. Завършил е право в СУ “Св. Климент Охридски“, специализирал е в Университета в Кеймбридж, а в последствие завършва EMBA програмата на АУБ. Кариерата му е свързана с консултирането на редица стартиращи бизнеси, както и с развитието на медийния сектор в България. Бил е част от управителните съвети на БНР и на БНТ.

+