Skip links

Йорданка Чобанова

Ръководител на Представителството на Европейската комисия в България

Йорданка Чобанова работи като Ръководител на Представителството на ЕК в България.

Тя е родена в гр. Свищов. Завършва Икономическия университет – Варна, факултет „Финанси“.  През 2003 г. се дипломира като магистър по политически науки от Централно-Европейския университет – Будапеща, Унгария.  През 2007 г. защитава докторска дисертация в Европейския Университетски Институт, Флоренция, Италия. Изследва въпросите свързани с иновациите, иновационните системи на страните от Централна и Източна Европа, стратегиите на мултинационалните компании в областта на научно-изследователската и развойна дейност. Има множество публикации по темата, сред които монографията „Стратегии на мултинационалните компании в Централна и Източна Европа“ на издателство Palgrave. През 2007 г. работи като старши сътрудник във фондация „Приложни изследвания и комуникации“. От 2008 г. до 2012 г. е представител на министерство на регионалното развитие и благоустройството в Постоянното представителство на Република България в Брюксел.  През периода 2012г. – 2016г. е съветник на Президента на Република България по европейските въпроси. През 2014 г. е заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството в служебния кабинет. От 2016 г. до 2021 г. е посланик на България в Словашката република. От 2021 г. до 2024 г. е служител в ГД „Морско дело и рибарство“ на ЕК.  

+