Skip links

Мая Жекова

Старши PR мениджър, Единен комуникационен център ЛУКОЙЛ

Мая Жекова-Бахчеванова е водещ PR и маркетинг-специалист, с 30-годишен опит в сферата. Работата ѝ в областта на връзките с обществеността започва през далечната 1994 г. в първата българска PR-агенция „D&D“, проправила пътя на тази професия на българския пазар. Преди това Мая Жекова е работила като журналист във вестниците „Свободен народ“, „Подкрепа“ и „Банкер“. От 2003 г. досега поддържа връзките на компаниите от  групата „ЛУКОЙЛ“ в България  с медии и организации, както и планирането и изпълнението на нейната CSR-политика.

Завършила е история в СУ „Свети Климент Охридски“, със специализация „Балканска история“. След 3-годишен учителски стаж, специализира история на национално-освободителните движения в Института по история към БАН. Има редица специализации в областта на комуникациите, в сферите на кризисния PR, маркетинга и рекламата.

Свободното ѝ време е разделено между книгите, музиката, театъра и активната обществена и профсъюзна дейност в Синдиката на българските нефтохимици „Лукойл“.

+