Skip links

проф. д-р инж. Пламен Павлов

Декан на факултет „Телекомуникации и мениджмънт” във Висше училище по телекомуникации и пощи

Проф. д-р инж. Пламен Цветанов Павлов е завършил е Балтийският държавен университет „Д. Ф. Устинов“ в Санкт Петербург (Русия). Магистър е по радиолокационна техника и е работил като инженер-конструктор в НПК „Черно море“ Варна. Хабилитаран доцент в Професионални направления 3.8 Икономика и 3.7 Администрация и управление. Хабилитаран професор в Професионално направлени 5.13 Общо инженерство. Декан на факултет „Телекомуникации и мениджмънт” във Висше училище по телекомуникации и пощи.

+