Skip links

проф. д-р Цветалина Танкова

Заместник-ректор по международна интеграция и проектно финансиране Медицински университет-София

Ръководител на Катедра по ендокринология, МФ, МУ-София
Началник на Клиника по диабетология, УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“, София

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

1984 – Висше образование „медицина“ – МА, ВМИ – София, с пълно отличие и Хипократов медал
1990 – Образователна и научна степен “доктор по медицина”
1992 – Специалност по вътрешни болести
1993 – Специалност по ендокринология и болести на обмяната
2005 – Доцент по ендокринология
2012 – Професор по ендокринология
2011 – Магистър по Обществено здраве и здравен мениджмънт
2012 – Научна степен „доктор на медицинските науки”
от 2005 – Началник на Клиника по диабетология, УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев”
от 2016 – Ръководител на Катедра по ендокринология, МФ, МУ-София
2016 – 2020 – Заместник-Декан по научната дейност, Медицински Факултет, МУ-.София
от 2020 – Заместник-Ректор по международна интеграция и проектно финансиране, МУ-София
2021 – Член-кореспондент на БАН

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Център на СЗО за захарен диабет, Университетска болница Женева, Швейцария; Болница Кошен, Париж, Франция; Кингс Колидж Лондон; Оксфорд, Кеймбридж, Великобритания; Диабетен център Стено, Копенхаген, Дания.

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

241 публикации – 133 в международни издания и 108 в национални издания
114 публикации в списания с импакт фактор
Общ импакт фактор на публикациите IF 385.654
Импакт фактор на публикации в чуждестранни списания от участие като изследовател в клинични проучвания IF 443.363
Участие като автор в 7 монографии
6339 цитирания на научните трудове в чужди бази данни (SCOPUS, Web of Science)
h-index 30
462 участия в научни прояви (254 международни и 208 национални).
Участник в 37 научни проекта – 23 национални (МОН, МУ-София), на 9 от които е ръководител и главен изследовател; и 14 международни проекта, на 2 от които е ръководител.

УЧЕБНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Лекции на студенти по медицина, стажант-лекари, специализанти по ендокринология
Участие в курсове за СДО по захарен диабет; ръководител на 6 курса за СДО, МУ, София
3 учебника

Самостоятелен автор на „Захарен диабет“, Парадигма, София, 2013
Автор в „Клиника и терапия на вътрешните болести”, Ред. Д.Димитраков, Пловдив, 2006
Автор в “Медицинска онкология“, том 1, 347-361, Ред. К. Тимчева, Парадигма, София, 2018
Председател на изпитна комисия за държавен изпит за специалност по ендокринология
Поканен лектор на курсове за следдипломно обучение на Европейска асоциация за изучаване на диабета (EASD) в Русия, Хърватска, Унгария, Сърбия, Румъния, Словения, Азербайджан, Македония,Чехия, Египет
Ръководител на 7 докторанти (4 успешно защитили)

НАГРАДИ

2015 – награда „Проф. Д-р Константин Чилов” за значителни приноси в научно-изследователската и преподавателската дейност на МФ, МУ, София
2017 – Награда „Любим преподавател в областта на медико-клиничните науки“ на МУ – София
2017 – AWARD for International Collaboration, The Croatian Association for Diabetes and Metabolic Disorders of the Croatian Medical Association
2018 – Награда на името на „Проф. д-р Константин Чилов“ за медицина от името на Министър на здравеопазването, Председател на БАН, Национален алианс „Живот за България“
2020 – награда „Питагор“ на МОН за утвърден учен в категория „Здраве и медицински науки“
2020 – Национални медицински награди 2020 – Лекар с кауза, НПО
2021 – НАГРАДА “SIGNUM LAUDIS PRO SCIENTAE MERITIS“ за научен проект от конкурс „ГРАНТ-2018“ в област Медицина, Медико-клинична научна област, МУ – София

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

Член на международни и национални научни организации – Европейска асоциация за изучаване на диабета (EASD); Почетен секретар на Европейска група за обучение по диабет (DESG) към EASD; Европейски съвет на Diabetic Foot (D-FOOT) International; Генерален Комитет на Международна Диабетна Федерация; Европейска група по инсулинова резистентност (EGIR) към EASD; Европейско дружество по ендокринология (ESE); Central Eastern European Diabetes Expert Group (CEEDEG);
Секретар на Българско Дружество по Ендокринология от 2003г.
Член на Съвета по медицинска наука (СМН), МУ, София – 2008-2016
Член на 8 национални и 2 международни редакционни колегии; Главен редактор на списание „Наука Ендокринология“
Рецензент във водещи международни и национални научни списания
Рецензент на Европейската комисия, Брюксел
Член на научни журита в МУ-София, МУ-Варна, МУ-Пловдив
Председател на локален организационен комитет на курсове за СДО на Европейската асоциация за изучаване на Диабета (EASD) – 03.2015г., 04.2017г., 03.2019г., София.
Председател на локален организационен комитет на курс за СДО „Стъпко по стъпка при диабетно стъпало” на Международна група за изучаване на диабетно стъпало и Международна Диабетна Федерация, 04.2016, София.
Член на Програмен Организационен Комитет – Европейски конгрес по ендокринология, Мюнхен, 2016.
Член на Организационен Комитет на Европейски конгрес „Advances on Diabetes and Insulin Therapy“- 2014, 2015, 2016, 2017
Секратар на организационен комитет на национални конгреси и ежегодни научни симпозиуми на Българско дружество по ендокринология – от 2004
Председател на Комисия по етика, МУ-София
Главен координатор на Експертен съвет по ендокринология към Министерство на здравеопазването
Външен експерт на НЗОК и СЗОК
Член на Експертен борд по ендокринология към Български лекарски съюз
Член на Експертна група по диабет за Централна и Източна Европа (CEEDEG)
Член на експертна група за изработване на Международни препоръки на ADA и EASD за лечение на захарен диабет тип 2 като представител на Европейска асоциация за изучаване на диабета (EASD)

+