Skip links

Тодор Младенов

Изпълнителен директор на София Тех Парк

Тодор Младенов е изпълнителен директор на първия в България научно-технологичен парк – София Тех Парк. Кампусът работи в подкрепа на стартиращия бизнес, предприемачеството и науката, и е място  за стимулиране на процесите по създаване на иновативни продукти и услуги с висока добавена стойност, основани на знанието и научно-технологичния трансфер. 

+