Skip links

Христина Каспарян

Главен директор на Център „Международно икономическо сътрудничество“ на Българска стопанска камара

Христина Каспарян е главен директор на Център „Международно икономическо сътрудничество“ на Българска стопанска камара и ръководител екип на БСК в най-голямата мрежа в света в подкрепа на иновациите и интернационализацията на предприятията – Enterprise Europe Network.

В мрежата е член на секторна група Digital и тематични групи Digitalisation и Innovation. Лицензиран Innovation Health Check Guide по методологията на Enterprise Ireland. Годишно екипът организира над 15 business-to-business събития по време на едни от най-големите и посещавани бизнес изложения в Европа и подпомага за сключването средно на 14 партньорства на български предприятия с чуждестранни партньори. Чрез Open Innovation Platform на БСК осигурява възможности за бизнес чрез отворени иновации за българските предприятия. Има специализация по Futures Thinking от Institute for the Future, USA. Член е на Digital Economy Task Force на BUSINESSEUROPE, водещата представителна организация на европейския бизнес. Занимава се активно и с подкрепа на български кандидати за финансиране от Европейския иновационен съвет.

+