Skip links

Цветан Кюланов

Ръководител на представителството на Европейската комисия в България

Цветан Кюланов е временно изпълняващ длъжността ръководител на Представителството на Европейската комисия в България от септември 2019 г.

– През 2017 г. участва в екипа за преговори за ERM II и Банковия съюз на България.

– Между 2012 и 2017 г. е Икономически анализатор в ГД „Икономически и финансови въпроси“
Назначен е за член на Управителния комитет за преглед на баланса на българските застрахователи и пенсионни фондове. Отговаря за анализа на българската икономика. Изготвял е икономическата прогноза за България и доклад за страната.

Владее български, английски и испански език. Дипломиран финансов анализатор от CFA Institute, със завършено следдипломно обучение по икономика в Tinbergen Institute (Амстердам, Холандия). Бакалаварската му степен е по социални науки от Университет Jacobs Bremen (Бремен, Германия).

+