Skip links

Андон Симеонов

Генерален директор в SoftServe

Андон Симеонов е Генерален Директор в SoftServe, като заема тази позиция от самото отваряне на българското подразделение. Андон има 15 години опит в управлението на хора и проекти в динамично променяща се среда.

Преди присъединяването си към SoftServe Bulgaria, Андон заема различни ръководни длъжности в телекомуникационния сектор – в структурата на „Евроком“, „Мегалан“, Mnetwork, а по-късно и в „Мобилтел“ като Директор на дирекция „Фиксирани Услуги“.

През 2003 година Андон завършва висшето си образование в Технически Университет, София с Магистърска степен по Телекомуникации. През 2013 година завършва своята Executive MBA степен към Vienna University of Economics and Business Administration и University of Minnesota.

+