Skip links

Андреас Бейкос

Ръководител на представителството на Европейската инвестиционна банка в България

Андреас Бейкос е завършил Governors State University, University Park, IL, САЩ, където получава магистърска степен по бизнес администрация (MBA) през 1986 г. От 1987-1989 г. работи в Banco de la Nación Argentina в Ню Йорк, а от 1989-1992 работи в Първа национална банка Чикаго. От 1993 до 1999 г. е старши банков анализатор в Capital Intelligence, Международна агенция за банков анализ и оценка в Кипър, където отговаря за финансовия анализ на банки, разположени в Близкия изток и Северна Африка, Югоизточна Европа и Югоизточна Азия. Той е и председател и член на рейтинговата комисия на CI, която одобрява рейтингите на банките. От 1999 г. работи в Европейската инвестиционна банка, Люксембург. От 1999 г. до 2004 г. е старши кредитен служител, отговорен за портфейла от кредити на големи диверсифицирани финансови институции (включително ценни книжа, обезпечени с активи) и партньори в рамките на и извън Европейския съюз. От 2004-2010 г. е старши кредитен експерт, който допринася за развитието на дейността на Банката в Азия (Виетнам, Индонезия, Филипини, Тайланд, Шри Ланка, Бангладеш, Пакистан, Монголия и Йемен) и в Латинска Америка (Мексико, Колумбия) Еквадор и Парагвай). През 2010 г. е назначен за ръководител на Регионалното бюро на ЕИБ за Западните Балкани и е назначен за ръководител на офиса на Групата на ЕИБ за България през декември 2017 г.

Владее английски, френски, испански, сръбски, гръцки и словенски.

+