Skip links

доц. д-р Атанас Георгиев

Декан на Стопанския факултет, СУ „Св. Климент Охридски“

Доц. д-р Атанас Георгиев е Декан, Ръководител на Катедра „Икономика и управление по отрасли“ и Директор на магистърската програма „Енергийни пазари и услуги” в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. От 2012 г. е издател и гл. редактор на бизнес-изданията „Ютилитис” и „Фасилитис“. Консултант по преструктуриране в енергетиката и енергийно регулиране от 2005 г. насам. Преподава в курсове на Дипломатическия институт към МВнР на Република България и е водил лекции по покана на университети в Германия, Украйна и Босна и Херцеговина. Автор е на редица публикации за енергийния отрасъл. Участвал е като ръководител, координатор и експерт в редица проекти, сред които SCHOLARNET, COP21:RIPPLES и др.

Участва в управлението на секторни асоциации като Националния комитет на България в Световния енергиен съвет, Индустриален клъстер „Електромобили“ и др. Членува в международни асоциации като International Association for Energy Economics, IFMA, EuroFM и др.

Защитил е дисертация на тема „Институционалната независимост на националния енергиен регулатор в България“ и е завършил магистратури по „Енергийна икономика“ и по „Финанси и банково дело” в СУ. Участвал е в редица специализации във водещи институции: IVLP/Global Energy Security на Държавния департамент на САЩ, Generation Next на Россотрудничество, Ценообразуване и Бенчмаркинг в Public Utility Research Center (Флорида), Енергийно право във Florence School of Regulation и др.

+