Skip links

Диана Аладжова, CFA

Председател,

Диана Аладжова е финансов специалист с повече от 5 години опит в банковия сектор и сферата на инвестициите в България. Тя е старши сътрудник в инвестиционен фонд Empower Capital. В допълнение, Диана е председател на “Обединени идеи за България”, неправителствена организация, базирана в България, фокусирана върху развитието на социалното предприемачество в страната.

Диана има магистратура по Финанси и дялови инвестиции от London School of Economics and Political Science, както и титла като Chartered Financial Analyst (CFA).

Диана преподава Социално предприемачество към катедра „Предприемачество“ в Стопански Факултет към СУ „Св. Климент Охридски“.

+