Skip links

доц. д-р Елеонора Танкова

Заместник-ректор по институционално сътрудничество и развитие, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”

Доц. д-р Елеонора Танкова е доктор по икономика и доцент по Глобализация на развитието. От 2023 г. е Заместник-ректор по институционално сътрудничество и развитие на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”. А между 2013 г. и 2023 г. заема позицията Декан на Факултет „Международна икономика и администрация” в същия университет.

Сертифицирана е по международната програма за преподаване в бизнес училища (International Faculty Program)  IESE Барселона, Испания. Има дългогодишен опит като експерт в проекти, насочени към усъвършенстване на университетска предприемаческа и иновационна инфраструктура.

Активно участва в разработването и стартирането на първата по рода си Магистърска програма по Предприемачество във Варненския свободен университет, организирана съвместно с Български център по предпримачество и Фондация „Интеркултура”, САЩ. През 2018 г. участва в програма за обучение по иновации „University Innovation Fellows“ (UIF), която е част от Stanford Design School, Калифорния, САЩ. 

+