Skip links

доц. д-р инж. Емануела Манолова

Мениджър Бизнес развитие - железен силикат, Aurubis Bulgaria

Изненадващо, но факт, в България делът на жените учени, както и на жените инженери е 50%. А когато двете неща се съчетаят, иновациите са естественото продължение. Но науката без практика би останала само на хартия. Така не стоят нещата, когато индустрията има нужда от силна научна основа, за да може да внедри нови продукти. А когато тези продукти са в количества с много нули, предизвикателството се увеличава експоненциално.

Доц. д-р инж. Емануела Манолова е мениджър „Бизнес развитие – железен силикат“ в „Аурубис България“. Железният силикат е основен вторичен продукт при производството на мед. От съвсем скоро той е сертифициран като добавъчен материал в строителството, като ключова суровина за производството на бетони и разтвори. Материалът се използва от години от всички циментови заводи в България, като той присъства във всяка една сграда у нас. Отскоро и тухлените стени са по-здрави и звукоизолиращи, ключът към това – съдържат железен силикат. Емануела работи по много и различни иновативни проекти за развитието на този материал. Тя е доктор по строителни материали, изделия и технологии на производството в два университета – Университета Артоа в Бетюн, Франция и Университета по архитектура, строителство и геодезия в София. Да си доцент, доктор на два университета, млад инженер на годината за 2018 г., отличие присъдено от Федерацията на научно техническите съюзи в България, и водещ специалист в мултидисциплинарна област, която е в авангарда на приложните науки и бизнес развитието, не е лошо постижение за човек още преди да навърши Христовата възраст.

Когато не търси приложения на железния силикат – Емануела преподава. Когато не преподава – спортува, много и различни неща. Когато има вдъхновение – пише художествена литература.

Виждали ли сте украса за коледна елха от бетон и пешеходна пътека, която не замръзва?

Д-р Манолова ще ви разкаже за свят, в който формулите не са така плашещи и жените в науката успяват!

+