Skip links

Евелина Ван Менсел

Преподавател в Американски университет в България

Евелина Ван Менсел притежава над 15 години опит в сферата на маркетинговите проучвания и клиентското обслужване. Създава и ръководи собствен успешен бизнес, който впоследствие бива придобит от голям белгийски инвеститор на Българския пазар.

Евелина е Магистър Бизнес Администрация за Управленски Кадри на Американски Университет в България (АУБ) и преподавател по Маркетинг, Предприемачество и Социално предприемачество в АУБ.

Има голям опит в управлението на локални и международни проекти и екипи, обучение на кадри и консултиране на глобални брандове в най-добрите практики при клиентското обслужване.

В момента Евелина е докторант към УНСС и Брюкселски свободен университет, където работи по редица изследвания в сферата на социалното предприемачество и дисертационния си труд.

+