Skip links

Галина Асенова

Мениджър финансиране в Работилница за граждански инициативи

Работи като мениджър „Финансирания“ във Фондация „Работилница за граждански инициативи“ /ФРГИ/ гр. София.

Била е 7 години общински съветник в община Перник и член на Националната асоциация на общинските съветници в България. Сертифициран обучител на Националното сдружение на общините в Република България, като част от програмата за обучение на общински съветници и служители на местната администрация на НСОРБ. Притежава опит в сферата на младежките дейности и неформалното образование за млади хора, в т.ч. е била и председател на УС на неправителствена организация „Обектив“, създал Младежки информационно-консултански център Перник и Младежка банка Перник.
Има икономическо образование, втора магистратура по публична администрация, с допълнителна квалификация от Българско училище за политика „Димитър Паница“.

+