Skip links

гл. ас. Георги Баев

Глав. ас. в катедра Национална и регионална сигурност към Национален военен университет Васил Левски

Георги Баев е главен асистент в катедра „Национална и регионална сигурност“ при Национален военен университет. Интересите му са в областта на екологията и сигурността.  Защитил е докторска степен в направление сигурност и отбрана. Научната му работа касае сателитния екологичен мониторинг и оценяването на риска. Интересува се от стандартизация, член е на технически комитет „Сигурност на обществото и гражданите“ към Български институт по стандартизация. Носител е на наградата „Еврика“ за млад  изобретател на 2017 г. на фондация „Еврика“, като част от екипа на Института за космически изследвания и технологии при БАН, получил свидетелство за патент на  изобретението „Сателитен спектро-фотометър“.

От 2015 г. е ръководител на университетски клуб за работа с изявени курсанти и студенти, донесли множество медали и награди от състезания в страната и чужбина.

Георги Баев
+