Skip links

Ираван Хира

Управляващ директор на Financial Times в България

Iravan Hira is an accomplished business leader and Managing Director at The Financial Times in Bulgaria. With a proven track record in building profitable businesses he has extensive experience in developing and executing long-term strategic objectives. Before joining FT,  he served as Managing Partner of Alternative Investment Fund at Karoll Capital Management and held leadership positions at Hewlett Packard (HP) and Hewlett Packard Enterprise (HPE) for over 20 years, where he was responsible for driving revenue and margin growth and expanding the company’s presence in Bulgaria and the South Eastern Europe region. Iravan is a strong leader with a focus on customer satisfaction, employee engagement, talent development, and building high-performance teams with a commitment to diversity and inclusion.

Ираван Хира е опитен бизнес лидер и управляващ директор на The Financial Times в България. С доказан опит в изграждането на успешни бизнеси, той има богат опит в разработването и изпълнението на дългосрочни корпоративни стратегически цели.

Преди да се присъедини към FT, той е бил управляващ партньор на алтернативен инвестиционен фонд в Karoll Capital Management и е заемал ръководни позиции в Hewlett Packard (HP) и Hewlett Packard Enterprise (HPE) в продължение на повече от 20 години, където е отговарял за стимулирането на ръста на приходите и маржовете, и разширяването на присъствието на компанията в България и региона на Югоизточна Европа.

Ираван е вдъхновяващ лидер с фокус върху удовлетвореността на клиентите, ангажираността на служителите, развитието на талантите и изграждането на високоефективни екипи с ангажимент към многообразието и приобщаването.

+