Skip links

Ираван Хира

Изпълнителен директор Tiger Technology

Ираван Хира е опитен бизнес лидер и изпълнителен директор на Tiger Technology. С доказан опит в изграждането на успешни бизнеси, той има богат опит в разработването и изпълнението на дългосрочни корпоративни стратегически цели.

Преди да се присъедини към екипа на високотехнологичната стартираща компания Tiger Technology, той е бил последователно управляващ партньор на алтернативен инвестиционен фонд в Karoll Capital Management, заемал е ръководни позиции в Hewlett Packard (HP) и Hewlett Packard Enterprise (HPE), Financial Times България в продължение на повече от 20 години, където е отговарял за стимулирането на ръста на приходите и маржовете, и разширяването на присъствието на компаниите в България и региона на Югоизточна Европа.

Ираван е вдъхновяващ лидер с фокус върху удовлетвореността на клиентите, ангажираността на служителите, развитието на талантите и изграждането на високоефективни екипи с ангажимент към многообразието и приобщаването.

+