Skip links

д-р Ия Петкова-Гурбалова

Преподавател по Лидерство и култура на организациите в СУ

гл. ас. д-р Ия Петкова-Гурбалова е главен асистент в катедра Стопанско управление на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (Дисциплини: Управление на човешките ресурси, Организационно поведение, Лидерство в мултикултурна среда, Национални и организационни култури, Управление и развитие на организационната култура).

През 2017 година работи за Европейския парламент в Брюксел, Белгия, а през 2002 г. за „Институт за световни ресурс“и (WRI) във Вашингтон, САЩ.

Ия е работила още в социологическа агенция, като Ръководител Направление проекти, за финасови институции и неправителствени организации.

Автор е на курса „Иновации в организационната култура“ към магистратура „Иновационен диалог – бизнес, публични политики, социални иновации“ към ВУЗФ.

+