Skip links

Калоян Илиев

Съосновател Aha!CAR

Калоян Илиев е съосновател и комуникатор на платформата за споделено пътуване Aha!CAR. Бакалавър е по Застраховане и Магистър по Бизнес Администрация. Заемал е ръководни позиции в търговски и строителни структури.

Чрез платформата си Aha!CAR насърчава обществото към оптимизирано използване на ресурсите и развиване на неконсуматорството. Работата му по проект Aha!CAR е свързана с инициативи в областта на устойчивата градска мобилност и социалното предприемачество.

През Февруари тази година печели Първа награда в категорията „Инвеститор в околната среда“ на Годишните награди за отговорен бизнес на Българския форум на бизнес лидерите заедно в агенция Interimage за Първото в България мобилно приложение за споделено пътуване.

+