Skip links

Kатерина Буюклиева

Изпълнителен директор, Медиа Клуб

Катерина е част от екипа на Initiative Media Club от създаването на агенцията през 1994 г. От 1998 Катерина е Управител на Initiative Media Club и един от съдружниците.

Изграждането на стратегичеки партъорства и поддържането на активна комуникация със собствениците на медии, с творчески и ПР агенции, продуцентски къщи и изследоватеслки агенции са елемент от ежедневните ангажименти на Катерина. Тя е отговорна за стратегическото развитие на агенцията, дългосрочните отношения с клиентите и реализацията на всички проекти. Катерина има стратегическо и творческо мислене и с лекота работи в екип. Умее да води преговори и има отлични познания за медийния пазар.

Катерина е дипломиран инженер от ТУ София. Има магистърска степен маркетинг мениджмънт от ТУ Брауншвайг, Германия и специализация по стратегически мениджмънт от Икономически университет Виена, Австрия. Владее отлично немски и английски.

+