Skip links

Красен Хинков

Съосновател на Иновейшън Стартър

Красен Хинков е експерт Бизнес развитие, Нови продукти и услуги, и иновации с над 15 годишен опит.

Съосновател е на Иновейшън Стартър и заема позицията Директор “Бизнес развитие” от създаването на компанията. Преди това е заемал последователно позициите Директор “Нови пазари и иновации”, Директор “Продукти и услуги” и Директор “Телекомуникационни решения и продукти” в Мобилтел, където работи над 11 години.

Завършил е с две магистърски степени – по авиационна техника от Технически Университет София и по Международни икономически отношения от УНСС. Има диплома и по бизнес администрация – MBA, от Cotrugli Business School.

Красен е участвал като лектор и ментор в множество конференции и форуми и е ръководил ключови консултантски проекти по въвеждането на иновативни продукти и услуги на българския пазар.

Винаги е смятал, че единственият начин бизнесът да се развива и да расте е чрез нови, по-добри продукти и услуги и че новите неща движат света.

+