Skip links

доц. д-р Кристиян Постаджиян

Директор на Програмния съвет, Департамент „Кино, реклама и шоубизнес“, НБУ

Кристиян Постаджиян е преподавател по реклама в Нов български университет и съавтор и директор на магистърска програма „Рекламен мениджмънт”. Преподава дисциплините „Медия планиране”, „Принципи на маркетинговите комуникации”, „Международна реклама”, „Визуален мърчандайзинг”, „Реклама и медии”, „Медиен брандинг“ и други.

Завършил е маркетинг в УНСС. Член е на Апелативната комисия на Национален съвет за саморегулация в рекламата. Практическият си опит в областта на рекламата е натрупал като Директор „Клиенти” в рекламна агенция „Адиа” (представителство на в. Financial Times), както и като управител на консултантска компания “Бранд спирит”.

+