Skip links

доц. д-р инж. Лидия Гълъбова

Зам. Ректор по научна и приложна дейност, Технически университет София

Доц. д-р инж. Лидия Гълъбова преподава в Техническия университет – София от 2003 до сега по дисциплините Индустриален мениджмънт, Предприемачество, Иновационен мениджмънт и Мениджмънт на знанията.

В периода 2010 – 2012 работи в Глазгоуския Каледонски университет,Обединено кралство като пост-докторант със стипендия на името на Мария Кюри.

Специализира във Финландия, САЩ, Великобритания. Гост- преподавател в FHS Куфщейн Тирол – Университет за приложни науки,Австрия. Доц. Гълъбова е член е на Съюза на учените в България, ФНТС – Съюза на специалистите по качество в България, British Academy of Management и др.

Публикува в списания като Journal of Intellectual Capital, Personnel Review, Science and Public Policy, Journal of Human Resource Costing & Accounting и др.

Лидия Гълъбова
+