Skip links

Любомир Филипов

Директор Стратегически партньрства и проекти

Любомир има богат опит както в публичния, така и в частния сектор. По време на работата си в държавната администрация той е бил част от работната група за Българско публично-частно партньорство (ПЧП) към Министерството на финансите, а също така и експерт по финансови инструменти на ЕС в Министерския съвет.

В момента Любомир работи като Директор стратегически партньорства и проекти в рамките на Софийска вода, част от глобалната компания за комунални услуги Veolia. Неговите задължения са свързани с цялостното управление на концесионния договор на компанията, регулаторните и правни въпроси на компанията и управлението на стратегическите съюзи на компанията.

Любомир винаги е бил силно убеден, че големите корпорации се движат напред и генерират устойчив растеж и дългосрочно въздействие, само ако имат ярък предприемачески подход, съчетан с общи управленски умения и практики.

Той счита устойчивите иновации за „задължителни“ за всяка модерна организация, независимо дали е публична или частна.

+