Skip links

д-р Мария Христова

Главен изпълнителен директор на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции

Д-р Мария Христова е магистър по “Бизнес и администрация развитие на човешките ресурси”. Специализирала е в Paris X Nanterre, интегриране на хора с физически и психически увреждания. Д-р Христова разработва докторски труд на тема Развитие на модела на двойната кариера в България.

Д-р Христова заема позицията „Търговски директор“ в агенция за дигитален маркетинг почти 14 години. Преподавател е по статистика повече от 4 години и в момента заема длъжността „Главен изпълнителен директор“ на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, част от общата администрация на Столична община.

Д-р Христова е ориентиран към резултатите специалист в областта на дигиталните стратегии, иновации в образователната система и пълноценен диалог между бизнеса, образованието и администрацията.

Мария Христова
+