Skip links

Мария Минерикова

Директор "Бизнес развитие" във Fetch.ai

Мария Минарикова е директор „Бизнес развитие“ във Fetch.ai, лаборатория за иновации, базирана в Кеймбридж, която разработва най-съвременни технологии, използвайки технологията AI Agents, Web3 и AI/ML инструменти. Тя изгражда стратегически партньорства с индустрията и с академичните среди, фокусирани върху решения за мобилност – автономни/електрически превозни средства, вериги за доставки и кръгова икономика.

Мария е член на Борда на директорите на Фондация Fetch.ai и ръководи дейностите на Fetch.ai в консорциума Catena-X и проектите Gaia-X.

Мария е член на експертния панел на Обсерваторията на ЕС за блокчейн и на организацията Women in AI (Жени в изкуствения интелект) и е запалена по подкрепата на многообразието и приобщаването в технологиите за изкуствен интелект и Web3 и извън тях.

+