Skip links

д-р Марина Стефанова

Основател и мениджър

Д-р Марина Стефанова е един от учредителите и мениджър „Бизнес развитие“ във фондация „Каузи“. Тя е магистър по право от Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Притежава допълнителни квалификации по “Фирмен мениджмънт” и “Административно управление” от Стопанския факултет на същия университет. Има специализация “Въведение в английското и европейското право” към Cambridge university (Великобритания). Тя е социален предприемач, вдъхновител на идеята за Младежка предприемаческа борса и дългогодишен обучител на участниците в нея.
Марина Стефанова активно участва в международни проекти като експерт, лектор и оценител на бизнес и социални предприемачески проекти и идеи.

+