Skip links

Милен Кадийски

Доц. д-р Милен Кадийски, Секторен ръководител Изследване и Развитие, Aurubis Bulgaria

Доцент д-р Милен Кадийски ръководи свой екип в научноизследователския център по материалознание на Аурубис групата. Професионалното му развитие започва в областта на науки за Земята – геология, минералогия и кристалография. След докторска дисертация в Университета в Берн, Милен се завръща в България, за да продължи научната си кариера. Като млад учен е носител на най-високото призвание на Българска Академия на Науките – наградата „проф. Марин Дринов“. Индустриалният стаж му позволява да прави по-видима връзката между атомния строеж на материалите и тяхното практическо приложение. Иновациите са в кръвта на д-р Кадийски, който развива звеното си чрез постоянно внедряване на нови технологии и методи.
Отдаден на популяризирането на науката в практиката, д-р Кадийски е гост-лектор в редица европейски университети, както и множество международни научни форуми. Статиите и лекциите му са публикувани в най-престижните световни списания в областта и са цитирани от многобройни автори. Дългогодишен член на независимото жури на международния турнир по природни науки, Милен развива и българското участие на ученици в световните състезания. Неговите възпитаници вече жънат своите успехи в науката и бизнеса.
За себе си Милен Кадийски казва, че е най-доволен от възможността да бъде отдаден баща и съпруг. Любимото му занимание отново е свързано със земята – т.нар. „лов“ на минерали. Удоволствието идва не само от намирането на безценни минерални образувания, но и от факта, че са спасени от колекционери и продавачи. Заровил ръце в калта след продължително обикаляне и търсене, е мечтаната ваканция, споделя той.

+