Skip links

д-р Милен Любенов

Преподавател по „Политология“ в СУ „Св. Климент Охридски“

Магистърска програма: Мениджмънт на иновационния диалог, дисциплина „Публични политики“

Милен Любенов е преподавател в катедра „Политология“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, главен асистент. Доктор по политология. Специализирал е Европейски партии и партийни системи в Свободния университет на Амстердам.

Бил е секретар по вътрешна политика на Президента на Републиката и председател на Комисията по наименуване на обекти с национално значение и населени места в периода 2012-2017.

Автор е на редица научни публикации.

+