Skip links

Милин Джалалиев

Chief of Communications, Publicis One

Лектори на Академия за иновации 2017: Sofia Innovation Hackathon

Mилин Джалалиев е Изпълнителен директор на комуникационния клъстър в Publicis One, включващ брандовете Saatchi&Saatchi, Publicis, MSL, BrandWorks.

Заедно с Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и „Saatchi&Saatchi Bulgaria” развива съвместно магистърска програма „Реклама, Иновативен маркетинг и Бранд мениджмънт“.

Ментор е на перспективния стартъп thecamp.me.

Mагистър по “Бизнес Администрация” от Великотърновски Университет „Св. Св. Кирил и Методий”.

+