Skip links

Наталия Митева

Мениджър образование и социално въздействие в Телелинк

Наталия Митева е новото лице на образованието в Телелинк Бизнес Сървисис – най-големият доставчик на образователна инфраструктура в България. Преди да се присъедини към Телелинк, близо 10 г. е програмен директор „Добро образование и работни умения“ във Фондация „Америка за България“. Управлява значително портфолио от инвестиции, насочени към повишаване качеството на преподаване, иновации, предприемачество, технологии и STEM умения. Член на комисията за иновации към Министерство на образованието и науката. Активно работи с Колумбийския университет в Ню Йорк в сферата на ефективните технологии за преподаване.
Наталия има магистърска степен по публични политики от Мерилендския университет в САЩ и е специализирала „Оценка на въздействието“ към отдела за оценка на Световната банка (International Program for Development Evaluation Training). Част е международната инвеститорска общност за социално въздействие към департамента по бизнес на Оксфордския университет (Oxford Impact Investing Programme).

+