Skip links

Нед Дервенков

Изпълнителен директор на BESCO

Нед Дервенков притежава богат опит в корпоративния свят и като сериен предприемач. Преди 8 години се въвлича като активен участник в света на стартъп екосистемата в България.
Понастоящем той е Изпълнителен директор на BESCO, Българска стартъп асоциация. Неговите супер сили са: стартъп стратегии и лобизъм за правата на стартъпите пред държавата.

+