Skip links

Николай Бойков

Изпълнителен Директор, All Channels Communication Group

Лектори на Академия за иновации 2017 – Sofia Innovation Hackathon

Николай Бойков е Изпълнителен директор и партньор в All Channels Communication Group. Фокусът му е развитието на All Channels | Interaction, една от най-бързо развиващите се агенции за пълно дигитално обслужване на пазара.
Николай получи наградата за най-добър „Млад мениджър“ от фондация Еврика през 2013 г.
Николай е магистър по философия и по връзки с обществеността от Софийски университет „Св.Климент Охридски“.

+