Skip links

Огнян Томов

Бизнес консултант и съдружник ТСС ООД

Машинен инженер, Доктор по индустриален мениджмънт. Автор и съавтор на над 45 книги и научни публикации. Хоноруван доцент в ТУ София. Специализации в Русия, Англия, Белгия, Словения и Германия. Един от първите специалисти в България в областта на ERP (Enterprise Resource Planning), с над 20 успешни проекта у нас и в чужбина по внедряване на BAAN IV, MS Dynamics NAV, Infor LN ERP, abas ERP, SAP, iRenaissanse ERP и др. Консултант и лектор по Lean Manufacturing, Business Processes Reengineering – BPR, Theory of Constraints, Operations Management, Systematic Innovations – SI/TRIZ, Sales & Operations Planning – S&OP, Manufacturing Execution Systems – MES и др. Ментор на обществото Start it smart.

+