Skip links

Огнян Златев

Ръководител на представителството на Европейската комисия в България

Лектори на Академия за иновации 2017: Sofia Innovation Hackathon

Огнян Златев e ръководител на Представителството на Европейската комисия в София от 2013 г. Работи за Европейската комисия от 2011 г. като началник на отдел „Комуникации“ в Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“. Той има значителен опит в сферата на комуникациите, развитието на медиите и управлението на неправителствени организации.Завършил е СУ „Св. Климент Охридски” специалност „Класическа филология”.Бил е сътрудник в БНР в редакция „Международна информация”. Преди да постъпи в ЕК, е бил член на УС на БНТ. През 1998 г. основава и управлява неправителствената организация Център за развитие на медиите в България, която успешно се развива през годините и създава контакти не само с българските журналисти в страната, но и участва на регионално равнище в различни мрежи, които са се създали на Балканите. Като екперт е работил за ЮНЕСКО.Председател е и на Мрежата за професионализиране на медиите в Югоизточна Европа. Сред другите длъжности, които е заемал, са директор на Информационния център на Институт „Отворено общество“ в София, ръководител на Центъра на Би Би Си в България и служител по обмен на специалисти в Британския съвет в България.Освен това е бил и представител на ОССЕ по теми като саморегулация в медиите, свобода на печата в страни в преход, като страните в Централна Азия, Кавказкия регион, Близкия Изток. Работил е и за Световната банка.

+