Skip links

Радослав Николов

Изпълнителен директор SAP Labs България

Радослав Николов работи в SAP от 20 години. През годините Радослав е заемал различни роли в компанията като ръководител на екип, директор и вицепрезидент „Развойна дейност“, а от 2014 година е изпълнителен директор на стратегическия развоен център в София. В компанията над 1400 софтуерни професионалисти работят в областта на софтуерната разработка и по актуалните SAP in-memory и облачни технологии.

Радослав Николов е завършил „Математика“ във Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“. Специализирал е „Геометрия“ и „Информационни и комуникационни технологии“, а след това е завършил и програма по лидерство във водещия университет по бизнес администрация INSEAD.

Radoslav Nikolov has been working at SAP for 20 years. Throughout the years, Radoslav has held different roles in the company such as Team lead, Director and Vice President in Research & Development, and since 2014, he is the Managing director of the strategic development center in Sofia. In the company, over 1400 software professionals are working in the field of software development and the latest SAP in-memory and cloud technologies. Radoslav has graduated in „Mathematics“ at the Faculty of Mathematics and Informatics at Sofia University „St. Kliment Ohridski „. He has Geometry and Information and Communication Technologies specialization, and has also graduated the leadership program in one of the leading universities in Business Administration – INSEAD.

+