Skip links

Силвия Христова

Председател на постоянната Комисията по градоустройство към Столичен общински съвет, Столична община

Силвия  Христова е юрист и финансист по образование. Завършва УНСС – със специалност „Право“ и втора специалност „Банково дело“.

През 2013 г. завършва и програма “Управленски умения” на Българско училище за политика “Д. Паница”.

Председател на постоянната Комисия по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика към Столичен общински съвет на Столична община; член на постоянната комисия по здравеопазване и социална политика; член на постоянната комисия по икономика и собственост.

+