Skip links

Станимир Илчев

Евродепутат, Европейски Парламент

На Академия на иновации ще чуете за една от седемте водещи инициативи на стратегията „Европа 2020″ за интелигентен , устойчив и приобщаващ растеж, a именно т.нар „Съюз на иновациите“ (Innovation Union).

Защо се оказва, че правилата за патентоване на иновации в Стария континент пречат сериозно на изграждане на същински работещ Съюз на иновациите. Как иновационните политики се нуждаят от нов начин на мислене и какво е „общностен патент“.

Бъдещ патент на Общността , който ще се отличава с единен и самостоятелен характер и ще поражда едни и същи правни последици в целия ЕС. Понастоящем тези, които искат да получат общоевропейска защита за своите изобретения, трябва да валидират европейските патенти във всички 28 държави — членки на ЕС. Идеята за единна валидизация ще улесни пътя и проходимостта на иновациите в живота ни десетократно.

+