Skip links

Стефан Рашков

Алумни на

Стефан Рашков е ИТ специалист, учител и училищен консултант. Завършва Бизнес информационни системи в Устърския политехнически институт (WPI) в Масачузетс, САЩ. Има 4 години опит като консултант в сферата на бизнес аналитичния софтуер и управлението на данни, работейки за компании от различни отрасли в редица държави в Близкия изток. Между 2012-2014 преподава ИТ и информатика в Пирдоп като учител по програмата Заедно в час, използва проектно-базирания подход с учениците и работи с учителите за пълноценното използване на технологиите в учебния процес.
През 2014 става съосновател на Фондация Темпо и работи с училища за постигането на устойчиво развитие.

+